שפרה ופועה

מזל טוב ובשעה טובה!

ארגון 'שפרה ופועה' נוסד בעיצומו של יום הכיפורים שנת תשל"ז (1976), על-ידי הרבי מליובאוויטש, מטרת הארגון היא לסייע ליולדות בכל דרך אפשרית, ובלשון הרבי "מחיתול ועד עגלה" שאף העניק לו את השם "שפרה ופועה" כינויים של יוכבד אמו של משה רבינו, ומרים הנביאה אחות משה, שסייעו לנשי ישראל במצרים ללדת ילדים.

חשיבות רבה יש לסיוע לאישה אחרי לידה, זוהי תקופה רגישה במיוחד וכל סיוע, ולו הקטן ביותר הינו בעל השפעה רבה הן בפן הפיזי והן בפן הנפשי.
מידי שנה נעזרות עשרות נשים לאחר הלידה בתמיכה הפיזית והנפשית שמעניק להן הארגון.

"*" אינדוקטור שדות חובה

פרטי היולדת

שם האם
MM סלאש DD סלאש YYYY
שם האב

פרטי הלידה

DD סלאש MM סלאש YYYY
נולד בשעה טובה*
MM סלאש DD סלאש YYYY
Max. file size: 1 MB.
Max. file size: 1 MB.
כתובת